Upute za ugradnju montažnih zdenaca

Tipski montažni zdenci se postavljaju sastavljanjem betonskih elemenata na terenu uz pomoć viljuškara, rovokopača ili auto dizalice manje nosivosti.

Redoslijed radnji kod montaže je slijedeći:

 1. Iskop jame čije su dimenzije najmanje 20 cm veće od vanjskih gabarita zdenca.
 2. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati na točno ± 0.5 cm.
 3. Površina posteljice treba biti na dubini d od kote gotovog zastora površine
  d=v+a, gdje je
  d = visina montiranog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac)
  a = 1 do 4 cm (debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca)
 4. Donji element zdenca spustiti na posteljicu i u njegove zidne otvore uložiti potrebne uvodne ploče. Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se njihovim utiskivanjem u PVC zidne spojnice koje su ugrađene u uvodne ploče.
 5. Gornji rub donjeg elementa montažnog zdenca treba namazati građevinskim Ijepilom i na njega položiti (srednji i) gornji element. Ljepilo se nanosi radi ravnomjernog nalijeganja elemenata.
 6. Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priključenja cijevi DTK , bočni prostor potrebno je nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.
 7. Na mjestu nalijeganja betonskog okvira poklopca na zdenac nanijeti ravnomjerno po čitavoj površini cementni mort iz fino granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog zastora površine na koju se zdenac ugrađuje.
 8. Betonski okvir poklopca zdenca ima urađene sidrene vijke Ø 10 mm koji služe za pozicioniranje i pričvršćenje svih dijelova željeznih okvira poklopca na betonski okvir.
 9. Svi dijelovi željeznog okvira poklopca se na betonski okvir postavljaju tako da prije spomenuti sidreni vijci prođu kroz rupe na željeznom okviru. Nakon toga okvir se učvršćuje maticama M10 za betonski okvir, te se dijelovi željeznog okvira međusobno spajaju vijcima sa maticama M12. Na kraju se postavljaju prečke.
 10. Nakon pričvršćivanja kompletnog željeznog okvira za betonski okvir, prostor između željeznog i betonskog okvira se zapunjava visokokvalitetnim mortom, koji je otporan na smrzavanje i sol.
 11. U tako postavljene okvire se postavljaju na kraju željezni poklopci.

Napomena: Ukoliko se kod montaže ne izvrše gore navedene radnje, proizvođač ne odgovara za nastala oštećenja.