Karakteristike željeznih poklopaca na betonskom okviru

 1. Betonski okvir je izrađen od visokokvalitetnog armiranog betona C30/37,sadodatkom staklenih vlakana, otpornom na smrzavanje i soli.
 2. Betonski okvir je dimenzijama usklađen sa postojećim zdencima i novim poklopcima.
 3. Poklopci se sastoje iz okvira, prečki i gornjeg dijela poklopca.
 4. Okviri su izrađeni iz više dijelova. Sa izuzetkom za zdenac tip MZ D0, koji je iz jednog dijela.
 5. Spajaju se tako da spoj nije na uglu okvira, niti na ležištu prečke. Međusobno se spajaju inox vijcima sa jednom maticom M12, a za betonski okvir se učvršćuju preko sidrenih vijaka M10, koji su ugrađeni u betonski okvir i zavareni za betonsku armaturu.
 6. Materijal željeznih poklopaca je lijevano željezo prema Eurokodu EN124-B125-D400.
 7. Metalni okvir poklopaca osigurava nepropusnost na blato, mulj i slično.Osigurava sprečavanje naglih pokreta poklopaca koji uzrokuju lupanje poklopca, koje nastaje prilikom prijelaza kotača vozila preko poklopca, te na taj način sprečavaju buku izazvanu lupanjem poklopca. Isto tako konstruktivnim rješenjem je omogućeno čvrsto zatvaranje poklopca.
 8. Za postizanje gorenavedene nepropusnosti na mulj i blato ugrađene su brtve u okvir poklopca.
 9. Za postizanje gorenavedenog sprječavanja lupanja poklopca u okvir poklopca ugrađeni su specijalni ulošci. Oni ujedno imaju funkciju brtve za nepropusnost. Specijalni ulošci se nalaze između metalnih dijelova okvira i poklopca, te prilikom pomaka uzrokovanog prolazom kotača vozila preko poklopca, sprečavaju dodir između metalnih dijelova.
 10. Čvrsto zatvaranje postiže se posebnim tehničkim rješenjem spoja poklopca i okvira, a bez upotrebe vijaka. Čvrsto zatvaranje dodatno pomaže sprečavanju lupanja poklopca, te sprečava dizanje poklopca iz ležišta prilikom prolaza kotača vozila.
 11. Otvaranje ugrađenih poklopaca se vrši upotrebom poluge i specijalnih škara za izvlačenje poklopca.