Proizvodni program montažnih elemenata za DTK

U Državnom zavodu za patente Republike Hrvatske pod brojem HP-P950439A i nazivom “Višenamjenski montažni zdenci za prolaz i nastavljanje telefonskih, TV i drugih kabela” zaštićena je nova originalna konstrukcija koja omogućuje da se veličina montažnih zdenaca može mijenjati u ovisnosti o kapacitetu kabela koji se spajaju u tim zdencima.

Na osnovi naprijed navedene konstrukcije razvili smo naš proizvodni program koji obuhvaća izradu 5 modela montažnih zdenaca za DTK:

Betonski elementi naprijed navedenih modela montažnih zdenaca mogu zajedno sa lijevano-željeznim poklopcima izdržati opterećenje od 125 kN, 250 kN i 400 kN.

Naši tipski montažni zdenci osnovne namjene, koji se ugrađuju u novu trasu DTK, imaju slijedeće oznake tipa:

Zdenci sa posebnom namjenom

Svaki naprijed navedeni osnovni tip montažnog zdenca postaje sa određenim dodatkom ili modifikacijom tip sa posebnom namjenom što opisuje posebno slovo u nazivu. Tako je:

Zdenci za promjenu dubine rova (E)

E – oznaka za montažni zdenac koji se primjenjuje na mjestima gdje se mijenja dubina rova u koji su položene cijevi DTK (prijelaz DTK iz pločnika u kolnik), kao i na svim drugim mjestima gdje treba postići traženi razmak cijevi DTK od drugih komunalnih instalacija. To se postiže dubljim iskopom rova za cijevi DTK, kao i postavljanjem jednog ili dva srednja elementa između donjeg i gornjeg elementa montažnog zdenca. Naši montažni zdenci sa jednim srednjim elementom imaju slijedeće oznake tipa:

Ako se koriste dva srednja elementa tada u gornjoj oznaci tipa treba pisati 2E.

Zdenci za prihvat postojećih TK kabela (P)

P – oznaka za montažni zdenac koji se primjenjuje za prihvat postojećih TK kabela kod rekonstrukcije postojeće TK mreže. Naši montažni zdenci za prihvat postojećih TK kabela imaju slijedeće oznake tipa:

Za sav ugrađeni materijal, kao i za gotov proizvod (statičke osobine), za naprijed navedene montažne zdence zatražene su i dobivene Potvrde o kvaliteti (atesti).

Svi naprijed navedeni modeli montažnih zdenaca imaju u svojoj standardnoj izvedbi lijevano-željezne poklopce, koji mogu izdržati opterećenje od 125 kN, 250 kN i 400 kN.